Procés d’elaboració i realització dels exàmens

  • Elaboració de l’examen
  • Els exàmens son enviats directament des de Cambridge a European College
  • L’equip d’examinadors es desplaça al centre el dia fixat
  • Els alumnes realitzen l’examen sota estrictes normes de seguretat
  • Els exàmens son enviats a Cambridge per ser corregits
  • Cambridge envia a European College els Certificats