Certificat de qualitat formativa

European College compta amb el Certificat de Qualitat de Formació (QF) que otorga l’Associació de Centres de Formació no reglada de Catalunya (ACENORC), seguint les estrictes pautes d’una auditoria de qualitat.

Quines garanties ofereix una escola d’idiomes certificada amb QF?

  • Equip pedagógic titulat amb una alta competència lingüística.
  • Programes d’estudis d’acord amb els nivells establerts del consell d’Europa.
  • Preparació per exàmens oficials i de reconegut prestigi.
  • Controls de progrés durant i al final de cada curs.
  • Controls de qualitat amb enquestes de satisfacció dels alumnes sobre el grau d’aprenentatge.
  • Técniques pedagògiques adequades al nivell i les necessitats dels alumnes.
  • Formació continua per als professors i l’equip de gestió.
  • Control de qualitat de l’activitat docent del professorat.