Adults

Extensius: s’imparteixen tots els nivells d’anglès des del nivell A1 (inicial) fins al nivell C2 (Proficiency) d’acord amb els paràmetres del Consell d’Europa.
Els cursos generals tenen una durada de 9 mesos (d’octubre a juny). Tots els programes d’estudis porten inclòs el temari dels exàmens de la Universitat de Cambridge, així doncs, si l’alumne ho desitja pot presentar-se a l’examen del nivell corresponent amb les màximes garanties.

Intensius d’estiu: aquests cursos van dirigits a totes aquelles persones que poden dedicar el mes de Juliol a millorar el seu nivell de la llengua a curt termini o a preparar els diferents nivells dels exàmens de Cambridge.

Classes a Empreses: aquestes classes es realitzen a la pròpia empresa o al nostre centre d’ensenyament. Els horaris s’adapten a les necessitats i disponibilitats de l’empresa sempre que sigui possible. Tanmateix el nostre centre ofereix una avaluació gratuïta del nivell de la competència lingüística en anglès a totes les empreses interessades.

Cursos adultsescala