Joves

Els cursos generals tenen una durada de 10 mesos (de setembre a juny)

El projecte educatiu d’European College inclou des de fa molts anys el temari dels Exàmens de Cambridge, perquè volem que a part de la nostra avaluació interna com a centre, sigui una institució externa d’àmbit internacional, la Universitat de Cambridge, qui certifiqui el progrés dels nostres alumnes.

S’imparteixen tots els nivells d’anglès des del nivell A1 (inicial) fins al nivell C2 (Proficiency) d’acord amb els paràmetres del consell d’Europa.


cursos-joves-fotoescala