logo Cambridge.jpg

A2 Key (KET) és el primer dels exàmens de Cambridge English Language Assessment. És un punt de partida idoni per adquirir acreditacions superiors en anglès així com per a demostrar un nivell útil per a viatjar a països de parla anglesa.

A qui va dirigit?

Està pensat per a aquelles persones que posseeixen coneixement bàsics d’anglès. La persona que supera aquesta prova és capaç de comprendre els punts principals de texts senzills, comunicar-se en situacions més quotidianes i comprendre notes curtes i instruccions orals simples.

Per què triar-lo?

Perquè proporciona una avaluació fiable dels coneixements pràctics i fomenta el desenvolupament de competències que es poden posar en pràctica. Encara que el nivell A2 es situa en un nivell relativament bàsic, aporta una avaluació detallada dels punts forts i febles de l’alumne.

2020 exam update

A partir de 2020, l'examen A2 Key inclourà alguns canvis en el format d'examen i també en la forma en què es presenten les qualificacions finals:

Reading and Writing - 1h 

Listening - 30 min

Speaking - entre 8 i 10 min

Els Certificats                                       Cambridge English Scale

Pass at Grade A 90% - 100%                      140 - 150

Pass at Grade B 85% - 89%                        133 - 139

Pass at Grade C 70% - 84%                        120 - 132

A2 Key per a les escoles és un certificat que mostra que un alumne pot fer front cada dia a un Anglès parlat i escrit a un nivell bàsic.

Hi ha dues versions disponibles: A2 Key i A2 Key per a les escoles. Totes dues segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L'única diferència és que el contingut i el tractament de temes en A2 Key per a les escoles s'ha vist especialment adreçat als interessos i l'experiència dels alumnes a l'escola.