top of page

A2 Key (KET) és el primer dels exàmens de Cambridge English Language Assessment. És un punt de partida idoni per adquirir acreditacions superiors en anglès així com per a demostrar un nivell útil per a viatjar a països de parla anglesa.

A qui va dirigit?

Està pensat per a aquelles persones que posseeixen coneixement bàsics d’anglès. La persona que supera aquesta prova és capaç de comprendre els punts principals de texts senzills, comunicar-se en situacions més quotidianes i comprendre notes curtes i instruccions orals simples.

Per què triar-lo?

Perquè proporciona una avaluació fiable dels coneixements pràctics i fomenta el desenvolupament de competències que es poden posar en pràctica. Encara que el nivell A2 es situa en un nivell relativament bàsic, aporta una avaluació detallada dels punts forts i febles de l’alumne.

2020 exam update

A partir de 2020, l'examen A2 Key inclourà alguns canvis en el format d'examen i també en la forma en què es presenten les qualificacions finals:

Reading and Writing - 1h 

Listening - 30 min

Speaking - entre 8 i 10 min

Els Certificats                                       Cambridge English Scale

Pass at Grade A 90% - 100%                      140 - 150

Pass at Grade B 85% - 89%                        133 - 139

Pass at Grade C 70% - 84%                        120 - 132

A2 Key per a les escoles és un certificat que mostra que un alumne pot fer front cada dia a un Anglès parlat i escrit a un nivell bàsic.

Hi ha dues versions disponibles: A2 Key i A2 Key per a les escoles. Totes dues segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L'única diferència és que el contingut i el tractament de temes en A2 Key per a les escoles s'ha vist especialment adreçat als interessos i l'experiència dels alumnes a l'escola.

KET for schools
bottom of page