top of page

El C1 Advanced (CAE)  és una titulació d'alt nivell.

A qui va dirigit?

Està pensat per a aquelles persones que tenen un nivell adeqüat per a la majoria de les situacions quotidianes incloent els negocis i els estudis.  La superació d’aquell examen indica competència per a utilizar l’anglès de manera eficaç i per a desenvolupar-se amb seguretat en situacions socials i professionals.

Per què triar-lo?

El C1 Advanced està reconegut per institucions d’ensenyament superior en molts països com a prova de competència lingüística adequada per a cursos impartits i avaluats en anglès. Quasi totes les universitats del Regne Unit i cada dia més universitats dels Estats Units reconeixen el C1 Advanced.

  • CAE

Reading and Use of English - 1h 30 min.

Writing - 1h 20 min.

Listening - 40 min.

Speaking - 15 min.

Els Certificats                                       Cambridge English Scale

Pass at Grade A 80% - 100%                             200 - 210

Pass at Grade B 75% - 79%                               193 - 199

Pass at Grade C 60% - 74%                               180 - 192

bottom of page