top of page
AUTHORISED CENTRE

ES423

Els exàmens de Cambridge Language Assessment són la millor sèrie de certificats del món per estudiants d'anglès. Els exàmens de Cambridge están homologats pel Consell d'Europa i són una garantia internacional de progrés i objectivitat. Tant els candidats del Japó, Alemanya, Brasil o Catalunya fan el mateix tipus d'examen i han de demostrar la seva competència lingüística en les mateixes condicions. 

D'aquesta manera, els exàmens de Cambridge adquireixen un rol d'estandarització internacional en el domini de l'anglès. El Marc Comú de Referència d'Europa és un document del consell d'Europa mitjançant el qual, entre altres coses, es defineixen els nivells de coneixement d'un idioma, tenint en compte el que una persona és capaç de fer.

Els estudiants es presenten als exàmens de Cambridge Language Assessment per diverses raons. Per a la majoria de candidats, un certificat de Cambridge suposa el passaport a una sèrie d'avantatges pràctiques com per exemple:

  • Accés a una universitat o escola superior

  • Millora en les perspectives laborals

  • Medició dels progressos realitzats en la llengua anglesa

bottom of page