top of page
logo Cambridge.jpg
TERMS AND CONDITIONS

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals de contractació dels serveis de matriculació apliquen a totes les matriculacions efectuades a distància i de manera presencial. Realitzar la matriculació per a un examen implica necessàriament l’acceptació per part del Client dels següents Termes i Condicions:

INSCRIPCIONS

Per realitzar la inscripció és necessari facilitar-nos les dades dels candidats i realitzar el pagament de les taxes dins dels plaços i dates corresponents. Una vegada formalitzada la inscripció i finalitzat el plaç de matriculació, no es tornen els diners. És responsabilitat dels candidats comprovar que les dates d’examen no coincideixen amb altres activitats o compromisos. Una vegada finalitzat el plaç de matriculació només s’acceptaran cancel·lacions presentant un document que justifiqui l’absència. IMPORTANT: Cambridge Assessment només accepta sol·licituds de baixa amb dret al reembolsament a candidats que al·leguin la seva absència per motius mèdics i/o problemes personals greus. Per a fer la sol·licitud ens has d’enviar un correu explicant el motiu de la sol·licitud a cambridgeexams@european-college.net, adjuntant un certificat mèdic en cas de motius mèdics i una còpia del Confirmation of Entry. El plaç per a fer la sol·licitud acaba una setmana després de l’examen. Si Cambridge Assessment English accepta la sol·licitud, es farà la devolució de l’import total de l’examen menys 30€ de despeses administratives.

La inscripció es pot realitzar a distància, seguint els passos que s’indiquen a la nostra pàgina web https://www.european-college.net/inscriu-te , o de manera presencial, acudint al nostre centre a: Passeig de l’estació, 15, 43800 VALLS (TARRAGONA). Si t’has inscrit a distància, tan aviat com haguem rebut les teves dades i el resguard de la transferència bancària mitjançant un correu electrònic, rebràs la confirmació de la inscripció. IMPORTANT: Si en un termini de 3 dies laborables després d'haver realitzat el pagament i enviat les dades no reps un correu electrònic de confirmació, posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 977604362 o envia’ns un correu electrònic a cambridgeexams@european-college.net. Després d’efectuar la matrícula, el candidat accepta que les seves dades personals siguin transmeses electrònicament a Cambridge Assessment English.

Unes tres setmanes abans de l’examen us enviarem per correu el Confirmation of Entry (document oficial que us acredita com a candidat i on s’especifica la data, lloc i horari de l’examen), a més d’altra informació rellevant per la convocatòria. IMPORTANT: Si dues setmanes abans de la primera data d’examen (Speaking o Written papers) no has rebut aquesta documentació i després de comprovar que el correu no es troba a Spam, has de posar-te en contacte amb European College perquè ho tornin a enviar.

CANCEL·LACIÓ DE SESSIONS

European College, es reserva el dret de cancel·lar alguna sessió d’examen quan no es compleixin els requisits mínims establerts per Cambridge Assessment English, com per exemple un nombre de candidats insuficient. En aquest cas, European College – ES423 informarà als candidats amb suficient antel·lació i se’ls donarà la oportunitat de realitzar l’examen en una altra data disponible o podrà optar a la devolució íntegra de l’import de l’examen.

PROVA ORAL (SPEAKING)

En algunes ocasions la prova oral no té lloc el mateix dia ni al mateix lloc que la prova escrita. L’interval de temps en què pot tenir lloc la part oral és fins a una setmana abans de la prova escrita. Per tant, els candidats hauran d’estar disponibles durant aquest període de temps per realitzar l’examen.

Si ho desitges pots escollir a una persona per fer la part oral. Excepcionalment, segons la configuració de la sessió, es podria arribar a formar un grup de tres persones. Si algun candidat no es presentés el dia de l’examen, el candidat que es quedi sense parella passarà a formar un grup de tres o una parella amb els últims candidats al final de la sessió.

Si després d’haver formalitzat la inscripció i abans de l’examen preveus que no podràs assistir a l’examen has de comunicar-ho al centre. En el cas de la prova oral és molt important avisar de qualsevol incidència que pugui afectar la part oral. Si es tracta d’un imprevist el mateix dia de l’examen, has d’avisar a European College a través del telèfon 977 60 43 62.

MANDATORY TEST DAY PHOTOS

Cambridge Assessment English ha establert una nova normativa en què exigeix fer una fotografia a tots els candidats en exàmens oficials amb l’objectiu d’incrementar la seguretat i integritat dels títols expedits. Aquestes fotografies no seran utilitzades per cap altra finalitat fora de la realització dels exàmens oficials, i seran degudament protegides. No es faran fotografies en els exàmens KET, PET o Young Learners, i tampoc en les convocatòries ForSchools. En els casos en què sigui necessari fer la fotografia del candidat, European College farà arribar al candidat, juntament amb el Confirmation of Entry, un formulari (Candidate test day photo registration and consent form) que haurà de portar emplenat el dia de l’examen i en el qual expressa el seu consentiment perquè es faci una fotografia seva el dia de l’examen.

EXAM DAY

És obligatori presentar el DNI  o passaport originals i vigents, juntament amb el Confirmation of Entry imprès per poder realitzar l’examen. Es demanarà als candidats arribar amb suficient antelació al centre on tindrà lloc l’examen, i no es permetrà l’entrada a l’examen als candidats que arribin tard, si no és per una causa de força major, degudament justificada.

La normativa de Cambridge Assesment English prohibeix als candidats estar en possessió de telèfons mòbils, smartwatch o qualsevol altre dispositiu electrònic durant l’examen, incloent la part oral. De la mateixa manera, també estarà prohibit tenir accés a aquests dispositius durant les pauses que hi pugui haver entre les proves de l’examen. En cas de portar telèfon mòbil o algun altre dispositiu electrònic, el procediment a seguir per European College és el següent: es recolliran els dispositius en un recipient degudament identificat amb les dades de la persona que l’entrega. Aquest recipient quedarà guardat en una aula supervisada i els candidats no hi podran accedir fins acabar l’examen.

A més, tampoc estarà permès que els candidats portin rellotges al canell, i per tant se’ls demanarà deixar-lo sobre la taula en tot moment. Si algun candidat es nega a entregar el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic que posseeixi, quedarà automàticament desqualificat de l’examen.

Així mateix, us recordem que en cap cas European College es fa responsable dels danys parcials o totals, o pèrdua de telèfons mòbils o un altre tipus de dispositiu electrònic que s’entregui en custòdia.

bottom of page