top of page

Linguaskill és un examen d'anglès online multinivell que ja es realitza a més de 50 països arreu del món. Es caracteritza per la seva rapidesa, precisió i ús de la Intel·ligència Artificial amb l'objectiu d'avaluar les diferents destreses comunicatives amb resultats basats en estàndards internacionals.

 

Per què triar-lo?

Linguaskill ens ofereix diverses avantatges:

  • permet obtenir els resultats en un termini de 48 hores

  • es realitza de forma online a través d'una plataforma moderna i una interfície intuitiva

  • és reconegut per la majoria d'universitats espanyoles

  • ofereix les modalitats General English i Business English

  • avalua des del nivell pre A1 fins C1 i superior en relació al Marc europeu comú de referència (MECR)

Format

Es tracta d'una prova modular que ofereix la possibilitat d'escollir quines destreses comunicatives avaluar. 

 

                  Reading and Listening:

                  60-85min

                  Writing - 45min

                  Speaking - 15 min

A qui va dirigit?

L'examen va dirigit a tothom que necessiti obtenir un certificat que acrediti el seu nivell d'anglès  en un marge de temps reduït. També és una bona opció per empreses que desitgin conèixer el nivell d'anglès dels treballadors en una o totes les destreses comunicatives.

bottom of page