top of page
English AEC logo Pos RGB.png
EXÀMENS

L’únic centre examinador de Cambridge de la Comarca. Des de fa 30 anys European College és un dels més de 2.800 centres centres examinadors que Cambridge Assessment English té repartits en 130 països. Aconseguir-ho implica superar amb èxit els estrictes condicionants pedagògics i logístics que Cambridge exigeix a l’hora d’escollir els seus centres examinadors arreu del món.

Les titulacions de Cambridge Assessment English tenen un extens reconeixement internacional ja que són acceptades per més de 20.000 organitzacions arreu del món. D'aquesta manera, els exàmens permeten als estudiants accedir a estudis superiors i millorar les seves oportunitats laborals. 

Comprova el teu nivell d'anglès!

Les titulacions de Cambridge Assessment English, que es corresponen amb els nivells establerts pel Marc Comú Europeu de Referència (MCER) són:

cpe-e1464708745629.jpg
bottom of page