top of page

B1 Preliminary (PET) és el segon nivell dels exàmens de Cambridge English Language Assessment.

A qui va dirigit?

Està pensat per a aquelles persones que tenen un nivell d’anglès adequat per a fins pràctics com poden ser el treball, els estudis o situacions de caràcter social.  Indica competència per afrontar situacions que requereixen un ús previsible de la llengua, la lectura de texts i articles senzills. Els alumnes que superin aquest examen tenen un domini adequat del vocabulari i poden utilizar estils de comunicació apropiats per a una gran varietat de situacions.

Per què triar-lo?

El B1 Preliminary abasta les quatre habilitats lingüístiques principals: Comprensió de lectura (Reading), espressió escrita (Writing), comprensió auditiva (Listening) i expressió oral (Speaking) i avalúa els coneixements gramaticals i el vocabulari mitjançant material procedent de situacions quotidianes naturals.

2020 exam update

A partir de 2020, l'examen PET inclourà alguns canvis en el format d'examen i en la forma en què es presentaran les qualificacions:

Reading - 45 min

Writing - 45 min

Listening - 30 min

Speaking - entre 12 i 17 min

Els Certificats                                       Cambridge English Scale

Pass at Grade A 90% - 100%                          160 - 170

Pass at Grade B 85% - 89%                            153 - 159

Pass at Grade C 70% - 84%                            140 - 152

 

 

El B1 Preliminary per a les escoles és un certificat que mostra que un alumne pot fer front cada dia a un Anglès parlat i escrit a un nivell intermedi.

Hi ha dues versions disponibles: B1 Preliminary i B1 Preliminary per a les escoles. Totes dues segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L'única diferència és que el contingut i el tractament de temes en B1 Preliminary per a les escoles s'ha vist especialment adreçat als interessos i l'experiència dels alumnes a l'escola.

PET for schools
bottom of page